Thống Kê Đại Hội

1145

Tổng Số

21

Tuổi 0 - 3

325

Tuổi 4 - 18

768

Tuổi 19+

Những Con Số

 • 849 Số người có phần ăn
 • 296 Số người không có phần ăn
 • 664 Số người ở khách sạn
 • 481 Số người không ở khách sạn
 • 626 Số người ghi danh trọn gói
 • 519 Số người ghi danh không trọn gói
 • 203 Số phòng khách sạn đã đăng ký
 • 8 Một người một phòng

Báo Cáo Nhi Đồng

 • 233 Tổng số nhi đồng
 • 31 3 - 6 tuổi
 • 62 7 - 9 tuổi
 • 73 10 - 12 tuổi
 • 166 3 - 12 tuổi

Báo Cáo Thanh Thiếu Niên

 • 264 Tổng số Thanh Thiếu Niên
 • 152 Thiếu Niên
 • 112 Thanh Niên

Ghi Danh Theo Địa Phương