MSNC Nguyễn Chí Thiện

Dallas, Texas

MSNC Nguyễn Chí Thiện – 57 tuổi – được sinh trưởng trong gia đình “đạo dòng”, song thân là ông bà cố Mục sư Nguyễn Thiện Pháp. Kinh nghiệm đau thong của gần 9 năm trong trại cải tạo vì là sĩ quan của QLVNCH, trong hoàn cảnh đó đã thật sự gặp Chúa và hứa nguyện sống theo sự hướng dẩn trọn vẹn của Ngài. Lập gia đình năm 1984, với cô Nguyễn thị Hồng, sau khi đính hôn 10 năm.

  • Thụ phong Chấp sự năm 1999 tại HTTLBT Garland. Dâng mình vào chức vụ sau khi nghe được tiếng Chúa kêu gọi cách rỏ ràng.
  • Thụ phong MSNC đầu tháng 8 năm 2005. Hiện là Mục sư Quản Nhiệm HTTLBT Creekside tại Richardson (tên củ là Hội Thánh Crossover Dallas).
  • Có 1 trai, Hoàng Nam 21 tuổi, và 1 gái Phương Trang 19 tuổi.
MSNC Nguyễn Chí Thiện