Mục sư Hà Quan Ngọc

Nashville, Tennessee

Sinh năm 1954 trong một gia đình Phật giáo tại Sóc Trăng.  Năm 25 tuổi, ông tiếp nhận Chúa Jêsus qua sự hướng dẫn của mục sư Lý Công Thuận.  Sau ba năm sinh hoạt với Hội Thánh tại Houston, Texas ông được Chúa gọi vào chức vụ tại Trại Hè Năm 1982.

Năm 1986, ông tốt nghiệp Cữ Nhân Thần Học (BA) tại East Texas Baptist University.  Mùa Hè năm 1986, ông được tấn phong mục sư cùng lập gia đình với cô Đoàn Thị Mỹ Hồng thứ nữ cố mục sư Đoàn Văn Miêng.  Sau đó ông bà dọn về Fort Worth, Texas để tiếp tục chương trình Cao Học thần học tại Chủng Viện Southwestern Theological.  Tại đây, mục sư tốt nghiệp cao học (MDiv.) khoa truyền giáo năm 1989.

  • Mục sư quản nhiêm ba Hội Thánh Báp Tít Việt Nam tại tiểu bang Texas và Louisiana từ năm 1983 đến năm 1990.
  • Tháng 8 năm 1990 mục sư đến Nashville gây dựng Hội Thánh Báp Tít Việt Nam cho đến nay.
  • Mục sư hiện là chủ bút Bài Học “Khám Phá Kinh Thánh” của Cơ Quan Ấn Phẩm Cơ Đốc LifeWay từ năm 1992-1994 và 1999 đến nay.
  • Mục sư là giáo sư môn “Lịch Sử Hội Thánh” tại Trường Thần Học Báp tít Việt Nam, Dallas, Texas.
  • Mục sư là thành viên (Board member) Hội Đồng Quản Trị của Chẩn Y Viện Cơ Đốc Siloam Family Health Center, có cơ sở riêng và ngân sách hằng năm hơn một triệu Mỹ Kim.
  • Mục sư là cựu chủ tịch và hiện là cố vấn cho Liên Hữu Các Hội Thánh Báp Tít Ngữ Tộc (48 ngôn ngữ) tại Nashville Baptist Association.
  • Mục sư là một chứng đạo viên kiên trì cho Chúa Cứu Thế từ khi tin nhận Ngài cho đến hôm nay.
  • Mục sư và bà có hai con: Thủy Thương 18 và Thiên Trình 13 tuổi.
Mục sư Hà Quan Ngọc