Mục sư Phan Phước Lành

Seattle, Washington
  • Sinh ngày 01/02/1974 tại thành phố Đà Nẵng
  • Đến định cư tại Niềm Nam California và được kinh nghiệm sự kêu gọi của Chúa trong lúc tuổi thiếu niên.
  • Tốt nghiệp đại học ngành điện toán tại California State University.
  • Tốt nghiệp MDiv. với danh hiệu Honor Student tại Golden Gate Baptist Theological Seminary năm 2002 và quản nhiệm Hội Thánh Báp-tít Greenbelt, Silver Spring, Maryland.
  • Đến Seattle, Washington năm 2004 (vì hoàn cảnh gia đình) và hiện đang quản nhiệm hai Hội-thánh: Agape Baptist Church  thuộc tiểu bang Washington.
  • Là thư ký của Cơ Quan Truyền Giáo Việt Nam và là thành viên của Hội Đồng Điều Hành (Executive Board) của Pudget Sound Baptist Association.
  • Đang viết luận án cho chương trình tiến sĩ giáo dục (Educational Leadership) tại Argosy University.
  • Có vợ, Phan-Tăng Ái, vaụ con trai là Christian Phan Phước Lâm gần 1 tuổi.
Mục sư Phan Phước Lành