Mục sư Charles Wade

Arlington, Texas

Mục sư Tiến sĩ Charles Wade, hiện là Giám Đốc Điều Hành Giáo Hội Báp-tít của Tiểu Bang Texas, gồm 2.3 triệu tín hữu, với 57 nhóm ngữ tộc và 5700 Hội Thánh. Cơ quan này có một ngân sách  hoạt động hằng năm khoảng 50 triệu đô la.

Tiến sĩ Charles Wade tốt nghiệp Đại Học Báp-tít Oklahoma năm 1962.  Ông đậu bằng Cao Học Thần Học năm 1968 và Tiến sĩ Thần Học năm 1975 tại Đại Chủng Viện Báp-tít Southwestern, Fort Worth, Texas.

Ngoài những lần giảng trong nội địa Hoa Kỳ như tại các Đại Hội, Hội Thánh, Trại Hè, trường Đại Học, Đại Chủng Viện, Hội Đồng, Cơ Quan Truyền Giáo Quốc Nội, Cơ Quan Truyền Giáo Hải Ngoại, Mục sư Tiến sĩ Wade cũng đã giảng ở các quốc gia khác như là Phi-Luật-Tân, Thái Lan, Ấn Độ, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Đức và gần đây nhất là chuyến viếng thăm Việt Nam vào tháng 5 năm 2006.

Tiến sĩ Wade viết rất nhiều sách cũng như những bài báo, tập san thần học, bài học Trường Chúa Nhật ... Ông cũng đóng góp những loạt bài giảng cho nhà xuất bản The Zondervan, trong Tập Bài Giảng Hằng Năm cho Mục sư vào các năm 1981, 1982 và năm 1983.

Tiến sĩ Wade đã quản nhiệm rất nhiều Hội Thánh và cuối cùng là Hội Thánh Báp-tít thứ Nhất tại thành phố Arlington, Texas trước khi ông trở thành Giám Đốc Điều Hành Giáo Hội Báp-tít của Tiểu Bang  Texas từ năm 1999.

Tiến sĩ Wade lập gia đình với bà Rosemary. Ông bà có tất cả là bốn người con và chín cháu nội và ngoại. Ông bà Wades hiện đang cư ngụ tại thành phố Arlington, Texas.

Mục sư Charles Wade