Mục sư Giáo Sĩ Lê hồng Phúc

London, England

Sinh năm 1966 tại Cao Lãnh và lớn lên trong gia đình hầu việc Chúa. Thân sinh là Cố Mục Sư Lê Quang Hồng. Tiếp nhận Chúa và được báp-tem năm 1980 tại Cà Mau. Tam cư ở trại tị nạn Thái Lan năm 1981. Định cư tại Edmonton, Canada năm 1982. Lập gia đình với Hanna Đặng Dịu Hồng, ái nữ của Mục Sư và Bà Đặng Đăng Khoa, năm 1995. Có hai con: Samuel Lê Phước Vĩnh (8 tuổi) và Steven Lê Phước Ân ( 7 tuổi).

Quản nhiệm hai Hội Thánh: Fort Worth, Texas (1991-1997) và New Orleans, Louisiana (1997-2003). Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn Thanh Niên Báp Tít (1997-1998, 1999-2000). Chủ tịch Ban Hiệp Nguyện 7 Hội Thánh Báp Tít Vùng Đông Nam Hoa Kỳ (1997-2000). Giám đốc & Giáo sư Trung Tâm Huấn Luyện Mục Vụ tại Đại Chủng Viện New Orleans (1998-2003). Giáo sư và thành viên Ban Quản Trị Viện Thần Học Báp Tít Việt Nam (2001-2003).  Đang phục vụ với chức vụ  Giáo sĩ  ngắn hạn do Cơ Quan Truyền  Giáo Quốc Tế của Giáo Hội Báp Tít Nam Phương biệt phái tại Luân-đôn, Anh Quốc từ cuối năm 2003.

Tốt nghiệp: Cử Nhân Tôn Giáo và Âm Nhạc (B.A. in Religion/Music), 1990, tại North American Baptist College, Edmonton, Alberta, Canada; Cao Học Thần Đạo (Master of Divinity with Biblical Languages), 1995, và Cao Học Cơ Đốc Giáo Dục (Master of Arts in Religious Education), 1997, tại Southwestern Baptist Theological Seminary, Fort Worth, Texas; Tiến Sĩ Mục Vụ (Doctor of Ministry) tại New Orleans Baptist Theological Seminary, New Orleans, Louisiana, 2003.

Mục sư Giáo Sĩ Lê hồng Phúc