Mục sư Võ Ngọc Triển

Chicago

Mục sư Võ Ngọc Triển sinh năm 1970, sau chuyến vượt biển đầy sóng gió và gần 3 năm trong trại tỵ nạn, ông đến Hoa-kỳ một mình cuối năm 1990 và tin nhận Chúa 6 tháng sau.

Mục sư Võ Ngọc Triển hầu việc Chúa tại Hội Thánh Báp-tít Nashville như một Trưởng ban Thanh niên sốt sắng, một Ủy viên Giáo dục nhiều sáng kiến, và là một Truyền Ðạo sinh trung kiên.

Cuối năm 1997, ông và gia đình dọn lên vùng ngoại ô Chicago. Ở đây ông tích cực phục vụ Chúa qua các Hội Thánh trong vùng qua nhiều chức vụ khác nhau. Ông thành lập Ban Tráng Niên, Ban Thanh Niên, tổ chức các lớp Trường Chúa Nhật, các lớp học tư gia, và nhiều chương trình sinh hoạt khác nhau. Hai năm qua Mục sư mở Hội Thánh DuPage tại Lombard, Illinois.

Tuy khả năng hạn hẹp về Anh ngữ nhưng với sự thêm sức của Chúa, ông tốt nghiệp Cử Nhân Khoa Học về Khoa Toán và Khoa Ðiện Toán năm 1996 tại Austin Peay State University, Tennessee, tốt nghiệp Cao Học Thần Học (MDiv) về Khoa Công Tác Mục Vụ năm 2006 tại Moody Bible Institute, Illinois, và tốt nghiệp Cao Học Khoa Hoc về Khoa Ðiện Toán năm 2006 tại North Central College, Illinois. Ngoài ra ông cũng từng theo học chương trình Cao Học Khoa Học Toán tại Tennessee State University và đặc biệt là ông được huấn luyện theo chương trình Lãnh Ðạo Phục Vụ (Servant Leadership) và Lãnh Ðạo Như Chúa Giê-su (Lead Like Jesus).

Ngoài công tác giảng dạy trong Hội Thánh, ông là chuyên viên thiết kế trang web (website). Ông từng thiết kết các trang web cho Viện Thần Học Việt Nam (CA), Việt Thần Học Báp-tít Việt Nam (mới cho ÐH 2006), Truyền Giáo bằng Tình Bạn (tinhbanttk.net), Tin Mừng Cho Việt Nam (GospelforVietnam.com), và nhiều trang web khác. Ông cũng là giáo sư cho các lớp “Thiết Kế Trang Web” tại Trường Ðại Học Joliet, Illinois.

Mục sư và bà (Võ Ngọc Trinh) có 4 con: Ngọc Trường 9 tuổi, Ngọc Triết 6 tuổi, Ngọc Trúc 5 tuổi, và Ngọc Trực 3 tuổi.

Mục sư Võ Ngọc Triển