Lê Thị Ngọc Úc

Fort Worth, Texas

Lê Thị Ngọc Úc Sinh Viên Thần Học Đại Chũng Viện Southwestern Baptist Theological Seminary, Ft. Worth TX.

Cô Lê Thị Ngọc Úc cùng gia đình định cư tại Hoa Kỳ (Fort Worth)  năm 1994 và cô được cơ hội tiếp nhận Chúa vào năm 1996.

Với một niềm tin đơn sơ cùng với sự chăm sóc thật hết lòng từ các anh chị và Mục sư quản nhiệm tại Hội Thánh Tin Lành Baptist Fort Worth, Cô Ngọc Úc đã trưởng thành trong niềm tin và tấn tới càng hơn trong công tác hầu việc Chúa trong suốt mười năm qua (1996-2006).

Cô được cơ hội hầu việc Chúa trong mục vụ Thiếu nhi & Nhi đồng trong và ngoài Hội Thánh vào những năm còn trung học.  Qua những mục vụ rất đơn sơ này đã gieo vào lòng cô một ao uớc "Mong rằng có nhiều em nhi đồng của ngày hôm nay sẽ trở thành những người lãnh đạo nòng cốt cho Hội Thánh trong tương lai và sẵn sàng nói : ‘Có con đây, xin hãy sai con.’"

Chuyên lòng cầu nguyện cho ao ước của mình và nhận biết được sự hướng dẫn của Chúa, Cô đã dành trọn thời gian trang bị cho chính mình tại Chủng Viện Southwestern Baptist Theological Seminary với chương trình Master of Arts in Christian Education khi cô mới vừa tốt nghiệp BA Mathematic-Secondary Education (2004).

Với niềm tin mạnh mẽ nơi năng quyền của Chúa, và một tinh thần cẩn trọng trong mục vụ Thiếu nhi & Nhi đồng, cô luôn tin rằng những niềm tin đơn sơ của các em ngày hôm nay sẽ kết quả to lớn cho công việc nhà Chúa trong tương lai, và cho Hội Thánh Tin Lành Việtnam tại Hoa Kỳ.

Hiện nay cô đang hầu việc Chúa  với muc vụ Nhi đồng tại Hội Thánh Richardson do Mục Sư Trần Lưu Chuyên quản nhiệm và Mục Sư Jim Klassen phụ tá.

Lê Thị Ngọc Úc