Chấp sự Nguyễn Văn Bạch

Dallas, Texas

Chấp sự Nguyễn Văn Bạch sanh năm 1950 tại Biên Hòa, trong một gia đình thờ cúng ông bà. Ông theo học trường Taberd La Salle Mossard ở Thủ Đức từ nhỏ cho đến lớn. Ông phục vụ trong QLVNCH cho đến ngày 30 tháng Tư năm 1975 với cấp bực sau cùng là Trung Úy.

Ông tiếp nhận Chúa tại trại tị nạn Ft. Chaffee; Ft. Smith, AR năm 1975. Dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Phạm Quang Tâm và chị Khúc Kim Bên cùng một vài con cái Chúa khác, nhóm nhỏ này cậy sức Chúa đã thành lập được hai Hội Thánh Báp-tít tại Ft. Smith hiện do Mục sư Đặng Ngoc Vui và Mục sư Khúc Văn Dầu quản nhiệm.

Dọn về Dallas vào cuối năm 1979, nhóm lại với Hội Thánh Đức Tin do cố Mục sư Nguyễn Xuân Hà quản nhiệm. Năm 1987 cùng với 12 gia đình khác hợp tác với Mục sư Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn thành lập Hội Thánh Báp-tít Richardson, được phong chức Chấp sự năm 1998.

Chấp sự Bạch hiện đang phục vụ cho Viện Thần Học Báp-tít Việt Nam với chức vụ Giám Đốc Hành Chánh và cũng là một sinh viên thần học từ năm 1998.

Ông  đã tốt nghiệp Đại Học Amberton với văn bằng:

  • Bachelor of Science in Engineering Management
  • Master of Science in Human Relations & Business
  • Ông hiện là giáo sư  (bán thời gian) Việt Ngữ  tại Đại Học Brookhaven, Farmers Branch, TX.

Có vợ, Nguyễn Tuyết-Mai, và 3 con, một trai, hai gái.

Chấp sự Nguyễn Văn Bạch