Cô Nguyễn Đặng Thu Vân

Wichita, Kansas

(Bà Mục sư Nguyễn Ngọc Khánh)

Cô Nguyễn Ðặng Thu Vân là một trong 11 người con của MS Ðặng Ðăng Khoa. Nhờ được sinh ra và lớn lên trong gia đình của một đầy tớ Chúa nên lúc 9 tuổi cô đã tiếp nhận Chúa, và năm 12 tuổi đã dâng đời sống để hầu việc Chúa.  Ngay từ bé, Thu Vân đã ham thích ca ngợi Chúa. 

Năm 1989, cô cùng gia đình sang định cư tại Hoa Kỳ.  Nhận thấy sự thiếu thốn của nền nhạc thánh Việt Nam, cô đã cầu nguyện thật nhiều với Chúa, và không ngờ Chúa đã sử dụng và mở cho mình những cơ hội để hầu việc Chúa trong lĩnh vực này.

Tháng 4/1991, cô được mời hát thâu băng lần đầu tiên với Ban Thanh Niên HTTL Hawthorne (Chúa).  Sau đó, cô được mời hát trong những loạt băng của Văn Phẩm Nguồn Sống (Nguồn An Bình), những CD của nhạc sĩ Ðặng Ngọc Quốc (Trở Về, Dưới Ánh Mặt Trời), và gần đây nhất của nhạc sĩ Thiên Kiều Giang ở Vancouver, Canada (Không Thể Sống Thiếu Ngài).

Bắt đầu từ năm 1993, Chúa cho cô có nhiều cơ hội để hầu việc Chúa trong những chương trình truyền giảng tại Hoa Kỳ và các nước như Cambodia, Thái Lan, Russia, Siberia, và Canada.

Tháng 8/1999, cô vào trường  Kinh Thánh Southwestern Baptist Theological Seminary (Fort Worth, Texas). Tại đây, cô được sự cảm động đặc biệt của Chúa về lãnh vực thờ phượng. Cô đã cùng các sinh viên thần học tổ chức các chương trình huấn luyện về sự thờ phượng bắt đầu ở HT nhà, sau đó được mời chia sẻ ở các HT lân cận, rồi đến các trại, đại hội.

  • Cô Thu Vân tốt nghiệp tại California State University Fullerton (BA Management Information Systems, Music)
  • Southwestern Baptist Theological Seminary (Master of Art of Church Music). 
  • Cô hiện đang cùng chồng là MS Nguyễn Ngọc Khánh hầu việc Chúa tại HT Vietnamese Metropolitan Baptist Church ở Wichita, Kansas. 
  • Có hai con: Nguyễn Hòai Thiên Ca (5 tuổi), và Nguyễn Phước Thiên Minh (1 tuổi).
Cô Nguyễn Đặng Thu Vân