Questions & Answers

This is a page for Questions and Answers, if you have any question regarding about the conference, please post your question to the below form, we will try our best to answer your question.

Please contact Registration Team to request cancel via email registration@daihoibaptit.org
Theo giờ chính thức của khách sạn là 4:00 PM, tuy nhiên nếu quý vị đến sớm và nếu khách sạn có phòng sẳn sàng thì có thể check-ịn Tùy theo phòng khách sạn.
Chính sách check-in phòng của khách sạn là 4 giờ chiều. Tuy nhiên khi quý vị đến sớm thì cứ thử check-in với khách sạn, có thể họ có ph`ong sẳn sàng để check-in sớm
Vui lòng vào trang ghi danh https://daihoibaptit.org/registration.php?campyear=2022&lang=viet chọn cách ghi danh rồi sẽ biết giá tiền
In case of cancellation, you will receive a full refund of 100% if you make the request by May 15, 2022. If request cancellation from May 16, 2022 to June 20, 2022, you will receive hotel fee and meal fee back, your registration fee will not refund. If cancellation make
$14 + tax cho mỗi xe mỗi ngày cho khách đến và đi hoặc khách ở lại tại khách sạn. Discounted self-parking rate of $14+ tax per car, per day for drive-in and overnight guests
Phi trường đến sẽ là LAX, nhưng quý vị sẽ được xe của khách sạn đưa và rước quý vị về khách sạn. Your arrival airport is LAX. Hotel shuttle transport you to and from airport.
There is no requirement to show proof of vaccination. Additional of 1 night is $175. Please contact Registration Team to extend your stay.
Please contact Registration Team at registration@daihoibaptit.org

Post Your Question

Your Question