Questions & Answers

This is a page for Questions and Answers, if you have any question regarding about the conference, please post your question to the below form, we will try our best to answer your question.

The self-parking is free for everyone.
Dạ ban tổ chức và Liên Hội đã quyết định là đóng trang ghi danh và không nhận ghi danh mớ cho Đại Hội năm nay ạ.
Yes, conference is full and we are not accepting anymore new registration. Thank you
Dạ nếu anh/chị cần đưa đón, anh/chị có thể liên lạc với ban đưa đón ạ. Có thề click vô phấn transportation trên website hoặc liên lạc anh Nguyền Bá Đạt 214-606-3638 datbanguyen@yahoo.com Ban tỗ chức sẽ post schedule của Đại Hội trên website khi có schedule chính thức... Thường (mấy năm trườc) thì khai mạc Đai Hội lúc 7:30pm - ăn chiều lúc 5:30pm.. Xin anh/chi vui lòng theo dõi website - sẽ cập nhật thông tin trên website khi có ạ. Gob Bless

Post Your Question

Your Question