Chương Trình Đại Hội

Đăng Ngày: 20/05/2021 | Được Xem: 3590547
 • 1:00PM - 5:30PM Thứ Năm

  Ghi Danh và Check-in

  Ban Ghi Danh sẽ bắt đầu check-in lúc 1 giờ chiều tuy nhiên theo điều lệ của khách sạn, check-in để lấy phòng khách sạn là 4 giờ chiều. Nếu Ban Ghi Dnah có phòng trước 4 giờ thì sẽ giao cho quý vị hoặc phải chờ đến 4 giờ chiều.

 • 5:30PM - 7:30PM Thứ Năm

  Ăn tối

  Ăn tối chuẩn bị cho chương trình thờ phượng và sinh hoạt tối

 • 7:30PM - 9:30PM Thứ Năm

  Thờ Phượng Khai Mạc

  Diễn Giả: Mục Sư Ronnie Floyd

 • 9:30PM - 11:00PM Thứ Năm

  ÔB Mục Sư: Gặp Mặt & Cầu Nguyện

  Giờ thông công tự do của Ông Bà Mục Sư và Con Dân Chúa

 • 11:00PM Thứ Năm

  Ngủ Đêm

 • 7:15AM - 8:00AM Thứ Sáu

  Tỉnh Nguyện

  Hướng Dẩn Chương Trình: Mục Sư Sam James

 • 8:00AM - 8:45AM Thứ Sáu

  Ăn Sáng

  Giờ thông công tự do của ông Bà Mục Sư và con dân Chúa

 • 9:00AM - 10:45AM Thứ Sáu

  Thờ Phượng II

  Diễn Giả: Mục Sư Dương Hữu Dũng

 • 10:45AM - 12:00PM Thứ Sáu

  Tường Trình của BCHLH

  LDNG, LDPN, EM BCHLH, BQT, VMB, VBTS

 • 12:00PM - 2:00PM Thứ Sáu

  Ăn Trưa

 • 2:00PM - 4:00PM Thứ Sáu

  SINH HOẠT LIÊN ĐOÀN & BẦU CỬ

  LĐ Nam giới (Trinity I)

  LĐ Phụ nữ (San Jacinto)

 • 4:15PM - 5:30PM Thứ Sáu

  HỘI THẢO

  1) Tài chánh hội thánh để có hưu bổng cho mục sư và các nhân viên hội thánh (Guidestone)

  2) Coaching for mission: a practical approach in raising up a new generation of leaders for His kingdom (NAMB)

  3) Công việc thủ quỹ (MS Việt Hùng)

 • 5:30PM - 7:30PM Thứ Sáu

  Ăn Tối

 • 7:30PM - 9:30PM Thứ Sáu

  Thờ Phượng III

  Diễn Giả: Mục Sư Lê Hồng Phúc

 • 9:30PM - 11:00PM Thứ Sáu

  Thông Công

 • 11:00PM Thứ Sáu

  Ngủ Đêm

 • 7:15AM - 8:00AM Thứ Bảy

  Tỉnh Nguyện

  Hướng Dẩn Chương Trình: Mục Sư Phan Minh Tuấn

 • 8:00AM - 8:45AM Thứ Bảy

  Ăn Sáng

  Giờ thông công tự do của ông Bà Mục Sư và con dân Chúa

 • 9:00AM - 10:45AM Thứ Bảy

  Thờ Phượng IV

  Diễn Giả: Mục Sư Phan Hòa Hiệp

 • 11:00AM - 12:00PM Thứ Bảy

  HỘI THẢO

  1) Hướng dẫn TCN và cách sử dụng tài liệu TCN của Lifeway (MS Hà Quan Ngọc)

  2) Những dấu hiệu của ngày Chúa tái lâm (MS Trần Đào & VBTS)

  3) Bạn muốn đi truyền giáo hay làm giáo sĩ? (MS Sam James & VMB)

 • 12:00PM - 2:00PM Thứ Bảy

  Ăn Trưa

 • 2:00PM - 5:30PM Thứ Bảy

  HỌP HÀNH CHÁNH

  LÀM CHỨNG

 • 5:30PM - 7:30PM Thứ Bảy

  Ăn Tối

 • 7:30PM - 10:00PM Thứ Bảy

  ĐÊM THÁNH NHẠC

 • 9:30PM - 11:00PM Thứ Bảy

  Thì Giờ Tự Do

 • 11:00PM Thứ Bảy

  Ngủ Đêm

 • 7:15AM - 8:00AM Chúa Nhật

  Tỉnh Nguyện

  Hướng Dẩn Chương Trình: Mục Sư Thái Quang Tấn

 • 8:00AM - 8:45AM Chúa Nhật

  Ăn Sáng

  Giờ thông công tự do của ông Bà Mục Sư và con dân Chúa

 • 9:00AM - 9:30AM Chúa Nhật

  Thu Dọn

 • 9:30AM - 11:30PM Chúa Nhật

  THỜ PHƯỢNG BẾ MẠC

  Diễn Giả: Mục Sư Ức Chiến Thắng

 • 12:00PM - 2:00PM Chúa Nhật

  Ăn Trưa, Ra Về

In Chương Trình