Chỉ Dẩn Đường

Đăng Ngày: 03/03/2021 | Được Xem: 3848812

Nếu quý vị tự lái xe đến tham dự Đại Hội 31 -2015, dưới đây là bản chỉ dẩn đường đi cho quý vị.

Địa chỉ khách sạn cũng như Đại Hội:

Dallas/Plano Marriott at Legacy Town Center
7121 Bishop Road
Plano Texas 75024
USA

http://www.marriott.com/hotels/maps/travel/dalpt-dallas-plano-marriott-at-legacy-town-center/